Malechowo


oprawa-uliczna-led-gx-gmina-malechowo

Malechowo MUNICIPALITY

100 W SODIUM-VAPOR BULB LUMINAIRES REPLACED WITH LED GX-40 LUMINAIRESbr />

LED luminaires made by Solar Technics were installed in Malechowo municipality. The replacement of 100 W sodium-vapor bulb luminaires with LED GX-40 luminaires is certainly a good decision. After all, nobody likes to overpay for electricity. The greater the power of the sodium-vapor luminaire is, the greater the cost savings resulting from its replacement with our modern LED luminaires will be.

PHOTO GALLERY


TESTIMONIALS


TESTIMONIALS

Wójt Gminy Malechowo

Gmina Malechowo informuje, że firma Solar Technics Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Legnicy (ul. Rataja 21, 59-220 Legnica), KRS: 0000483165, NIP: 6912503461, była wykonawcą zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego w Pękaninie” w kwietniu 2017r.

Modernizacja oświetlenia przyczyniła się do znacznego obniżenia kosztów za energię elektryczną a wydajność świetlna i wierne oddawanie barw otoczenia znacząco poprawiło komfort jazdy użytkownikom drogi. Roboty zostały ukończone w terminie i zostały prawidłowo wykonane.